Monday, June 18, 2012

betul ini post yang sangat lama saya simpan

jika saya diberi soalan yang sama sebanyak empat belas kali sekalipun tidak mengapa andai soalan berkenaan berkonsepkan kepercayaan saya pada tuhan. saya akan yakin untuk menjawab, bersungguh untuk berfikir, juga bertanggungjawab pada setiap perkataan yang cuba saya jelaskan.

tahu apa peranan manusia? untuk sentiasa memelihara dan menjaga kewibawaan diri pada sebarang keadaan di dunia.

No comments: